16.02.2024

Këshillimi Smart - Dixhitalizimi i bujqësisë

Përdorimi i metodave dixhitale në bujqësi

Ndryshimet klimatike kanë një gamë të gjerë efektesh negative në aspekte të ndryshme të mjedisit, ekosistemeve, shoqërive njerëzore dhe ekonomive. Ato po shkaktojnë një ndikim të thellë në bujqësi që kërkon një domosdoshmëri për strategji përshtatjeje dhe praktika të qëndrueshme. Temperaturat globale po rriten, duke çuar në valë të nxehti dhe ngjarje ekstreme të ndikimeve në prodhimtarinë bujqësore. Temperaturat e larta mund të kenë efekte të dëmshme në shëndetin e njeriut, bujqësinë, sigurinë ushqimore globale dhe ekosistemet. Një ndikim i madh evidentohet në modelet e reshjeve, duke çuar në ndryshime të frekuencës dhe shpërndarjes së reshjeve por edhe të stinëve. Kjo mund të rezultojë në thatësira në disa rajone, duke çuar në mungesë uji dhe dështim të të korrave, ndërsa zona të tjera mund të pësojnë rritje të reshjeve dhe përmbytje. Bujqësia Shqiptare është e prekshme nga efektet negative të ndryshimeve klimatike, duke përfshirë sfida të ndryshme që mund të kenë pasoja serioze për prodhimin ushqimor dhe ekonominë rurale. Gjatë viteve të fundit paraqiten evidenca të forta në lidhje me dëmtimet në bujqësinë shqiptare nga ndikimi i kushteve atmosferike, siç kanë qenë: rënia e prodhimit të mollës, me pothuajse 50%, nga breshëri dhe ngricat në periudha të pazakonta, dëmtimet nga breshëri në vreshtari gjatë periudhës Korrik-Gusht, apo i mandarinës 3-4 javë përpara periudhës së vjeljes.

Stacionet sinjalizuese të motit

Stacionet e motit dhe sensorët e lidhur ofrojnë informacione të rëndësishme për tokën, situatën në të korrat/vjeljet dhe kushtet e fermës, duke përfshirë temperaturën e ajrit dhe tokës, lagështinë relative, avullimin, reshjet, shpejtësinë dhe drejtimin e erës, sëmundjet dhe dëmtuesit e pritshëm, etj. Listohen 4 përfitime të ndjeshme në efektivitetin e fermës nga instalimi i një stacioni sinjalizues të motit:

·       Monitorimi dhe parashikimi i motit;

·       Modelimi dhe planifikimi i mbrojtjes nga dëmtuesit;

·       Monitorimi i lagështisë së tokës;

·       Planifikimi i saktë i ujitjes.

Të gjitha kushtet e matura klimatike dhe mjedisore do të ndihmojnë fermerët të vendosin se kur të vadisin, spërkasin, kur të aktivizojnë rrjetat antibreshër apo të pastrojnë kanalet kulluese etj.

Sa kushton një stacion sinjalizues moti?

Një stacion sinjalizues moti kushton nga 2,000-4,000 euro, në varësi të teknologjisë së aplikuar dhe të dhënave të pritshme për të analizuar. Ky investim i shërben jo vetëm një ferme në vetvete por edhe një grupi fermerësh që vendosin të bashkëpunojnë. Përpos investimit, kërkohet mbështetje nga një ekspert IT (me intesitet 3-4 ditë të plota pune/muaj) për të komunikuar me të dhënat satelitore dhe deshifrimin e tyre. Pajtimi për aksesin satelitor është afërsisht në shumën prej 300-400 euro/vit.

“NOA Financon, NOA Këshillon”

Këshillime të tjera