01.07.2021

Kultivimi i Patates

Kultivimi i patates

Patatja bën pjesë në familjen solanaceae dhe sipas periudhës bimore nga mbirja e deri në pjekjen tregtare, llojet e patateve klasifikohen ne: i) të hershme me një periudhe 70 – 90 ditëshe,ii) Gjysmë të hershme me një periudhe 90 – 100 ditëshe, iii) të mesme 110 – 130 ditë, iv) të vona mbi 130 ditë. Në Shqipëri patatja e hershme kultivohet në zonën e Myzeqesë dhe ajo e vonshme në Korcë, Kukës, Dibër etj.

Kërkesat për klimën dhe tokën

Eshtë bimë që kërkon ngrohtësi në të gjitha fazat e zhvillimit dhe ka nevojë për shumë diell. Në toka që nuk teprohet me lagështi, jep fruta të mëdha dhe të shijshem. Nevojat më të mëdha për dritën dhe temperaturën, patatja e kërkon në fazën e frutifikimit dhe të rritjes së kokrrave. Temperatura më e përshtatshme është në vlerat 16 – 20 grade C.

Procesi teknologjik i kultivimit te patates perbehet:

Përgatitja e tokës;

Përgatitja e folese dhe mbjellja; 

Shërbimet agroteknike;

Ujitja dhe plehërimi plotësues;

Vjelja dhe ruajtja.

Sa është kosto e kultivimit të patates dhe forma e nevojshme e financimit.

Bazuar në kalkulimet e kontove kulturale të NOA-s, kosto e kultivimit (tabela më lart) arrin një vlerë rreth 879,000 lek/vit dhe fermeri mbështetet me kredi afat-shkurter, me një procesim brënda ditës, pa kolateral dhe me 1 (nje) pagesë të vetme shlyerjeje.

Këshillime të tjera