30.04.2021

Raca Holstein

Investimi në raca me prodhimtari të lartë

Raca e lopëve Holshtein janë të njohura për prodhimin e tyre të jashtëzakonshëm të qumështit, karakteristikat e dëshirueshme dhe përshtatjen në një gamë të gjerë të mjediseve. Këto raca jane vërtet te famshme, sepse jane më te përdorura në botë për prodhimin e qumështit. Ato mund të prodhojnë deri në 10,000 lit qumësht në vit. Sasia e qumështit në ditë varet nga dita në laktacion. Në Shqipëri kanë rezultuar produktive duke arritur rendimente qumështi deri në 30 litra qumësht në ditë (rreth 7500-8000 lit qumësht/vit). Ky rezultat është i arritshëm nëpërmjet racioneve të pasura me vlera ushqimore dhe shërbimeve të specializuara në fermë.

Karakteristikat e racës Holstein

Cfarë kosto ka një investim i tillë dhe si financohet nga NOA?

Bazuar në kontot kulturale të zhvilluara nga sektori agro-biznesit pranë NOA-s, një fermë me 10 lopë Hostein arrin një vlerë rreth 5,000,000 leke (përfshirë dhe stalla) dhe ka një përfitueshmëri vjetore neto rreth 1,000,000 lekë, pra një kthyeshmëri investimi në 5 vite, duke përfshirë dhe kostot e interesave të kredisë.

 

Këshillime të tjera