30.10.2023

Këshillimi Smart - Kreditim i Zgjuar 2023

Kreditimi i zgjuar

Sektori i bujqësisë vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Shqipërisë. Është sektori i parë më i madh, që përbën rreth 20 përqind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) në 2022, dhe është një burim jetese për rreth 40 për qind të popullsisë rurale.

Financimi nëpërmjet kredimarrjes është një mjet i rëndësishëm për marrjen në kohë të inputeve bujqësore, investimet në mitigimin e riskut klimaterik, apo në shtimin e sipërfaqes së fermave, duke rritur kështu produktivitetin e fermave.

Çfarë duhet të kemi parasysh kur aplikojmë për kredi?

Zgjedhja e kredisë së duhur nuk është e lehtë. Ajo përfshin një shqyrtim të kujdesshëm të faktorëve të ndryshëm, si normat e interesit, kushtet e ripagimit dhe ndikimi i përgjithshëm në të ardhurat e fermës. Këtu hyn  roli i kredimit të zgjuar. Për të bërë hapa në këtë drejtim, do t'ju duhet të krijoni një buxhet që llogarit çdo qindarkë që merrni hua, pa ndikuar shumë në stilin e jetës tuaj ose pa ngadalësuar produktivitetin tuaj. Pasja e një plani investimi të mirëmenduar ju jep një ide të qartë se sa duhet të paguani, kur duhet të paguani dhe nëse keni hapësirë për kursime. Mos harroni të jeni realist, vendosni qëllime dhe piketa dhe zhvilloni një mënyrë menaxhimi të shpenzimeve tuaja për të qëndruar në krye të proceseve në fermë.

Fermerë, një vendim i mençur kredie fillon me të kuptuarit të situatës suaj financiare dhe përcaktimin e asaj që mund të përballoni. Me një buxhet të vendosur, fermeri mund të eksplorojë opsionet e kredisë dhe të krahasojë normat e interesit. Sigurohuni që të lexoni dhe të kuptoni termat dhe kushtet e kredisë. Pasi të keni siguruar kredinë, vendosni prioritet për ta shlyer atë në kohë dhe plotësisht. Fermerë, një vendim i mençur kredie mund të përmirësojë të ardhmen tuaj financiare, kështu që merrni kohë për të bërë veprimin e duhur.

Në rastet kur keni nevojë për likuiditet të shpejtë, nuk duhet të humbni kohë duke kërkuar për një huadhënës konkurrues. Kosto nuk është vetëm interesi, por duhen parë edhe instrumente të tjera të kredisë: shpejtësia e procesimit, kolaterali i kërkuar, plani i amortizimit të shlyerjes së kredisë, etj.

Disa këshilla para marrjes së kredisë

· Asnjëherë mos merrni hua atë që nuk mund ta ktheni.

· Asnjëherë mos merrni hua nëse nuk mund të përballoni kushtet e kredisë.

· Jepini përparësi huamarrjes suaj.

· Rezervoni disa kapacitete huamarrjeje për raste urgjente në operacionet e biznesit tuaj.

· Evitoni kreditë nga institucione të ndryshme.

· Mos merrni kredi për dike tjetër. Kini kujdes kur bëheni garantor  për kredinë e dikujt tjetër.

“NOA Financon, NOA Këshillon”

 

Këshillime të tjera