24.10.2023

Këshillimi Smart - Karrota

Kultivimi i karrotës dhe kërkesa e tregjeve

Karrota është një nga perimet që kultivohet me shumicë në zonën e Lushnjes, Divjakës dhe e vlerësuar si një nga perimet më të shëndetshme, qe zë vend shumë në shportën e konsumatorëve. Shqipëria pavarësisht se ka një traditë të mirë në prodhimin e karrotës, analiza e shkëmbimeve tregtare reflektojnë një import të karrotës gjatë vitit 2023, orrigjinë importi nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut.
Bazuar në të dhënat statistikore të FAOSTAT-it, Shqipëria ka një rënie të sipërfaqes së kultivuar me kulturën e karrotës, që reflekton një mungesë prodhimi me rreth 22% krahasuar me vitin 2019.

Prodhimi i karrotës ndryshon sipas rajonit dhe kushteve lokale, nga kërkesat e tregut, gjë që ndikon në praktikat e përdorura nga fermerët. Teknikat dhe teknologjitë moderne bujqësore kanë përmirësuar gjithashtu efikasitetin e prodhimit të karrotës, duke lejuar disponueshmërinë gjatë gjithë vitit në shumë zona.

Prodhimi i karrotës në Europë

Franca, Hollanda janë prodhuesit më të mëdhenj të farës së karrotës. Ndërsa prodhuesi më i madh i karrotës është Kina me 45% të prodhimit global të karrotës. Vende të tjera kryesore prodhuese të karrotës janë Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina. Ndërsa prodhuesi më i madh në Europë janë Hollanda, Gjermania, Franca dhe Spanja. Po këto shtete, përpos prodhimit të madh që disponojnë, janë edhe importuese, specifikisht: Franca importon 508,000 ton, Gjermania 252,000 ton, Belgjika 271,000 ton etj.

Si pasojë e kushteve atmosferike të vështira gjatë viti 2023, shumë shtete Europiane kanë një rënie të prodhimit dhe kanë filluar rritjen e importeve. Veçanërisht Spanja ka rritur importin e karrotës nga Maroku me 5.7 herë më shumë se sa viti 2022.

Kosto e investimit të karrotës dhe përfitueshmëria

Kosto totale për prodhimin e karrotës në një sipërfaqe prej 1ha, me një rendiment 50 ton/ha, është 1,056,300 lek, duke arritur një fitim neto prej 693,700 lek.

 “Fermerë, vendosni në planet tuaja të investimit aktivitete bujqësore me kërkesë të lartë tregu”

“NOA Financon, NOA Këshillon”

Këshillime të tjera