Shërbime

Shërbimet tona konsistojnë në kredi të përshtatura me nevojat tuaja, të cilat ofrohen në kohë të shkurtër, me proçedura të thjeshtuara dhe dokumentacion minimal. Ne financojmë çdo projekt që ndihmon në përmirësimin e kushteve tuaja individuale, apo në zhvillimin e mëtejshmëm të biznesit tuaj

Financim të individëve për mbulim të nevojave konsumatore. Përmirësim të standarteve të jetesës, rikonstruksion të banesës, mobilim, blerje pajisje me këste në pikat e autorizuara, pagesa shkollimi, etj.
 • Shuma nga 10,000 – 2,000,000 LEKË
 • Afati deri në 60 muaj
 • Pa kolateral deri në 1,000,000 LEKË.
 • Proces i shpejtë aprovimi
Kredi vetëm brenda disa orëve!
Lexo më shumë
Financim për nevojat për likuiditet të biznesit tuaj, si: inventaret, lënda e parë, shpenzimet e papaguara, punime të stinës, veglat e punës. Si dhe investime të cilat ndihmojnë vazhdimesinë e biznesit.
 • Shuma nga 50,000 – 2,000,000 LEKË  (7,000 deri 15,000 EURO).
 • Afati deri në 60 muaj
 • Pa kolateral deri në 1,000,000 LEKË.
 • Kushte lehtësuese për agrokulturën dhe agroturizmin.
Financim brenda ditës për plotësimin e nevojave të biznesit tuaj! Me një rrjet të gjerë Degësh në të gjithë Shqipërinë!
Lexo më shumë
Financim për nevojat për likuiditet të biznesit tuaj, si: inventaret, lënda e parë, veglat e punës. Gjithashtu dhe për zgjerim biznesi, përmirësim dhe rikonstruksione të ambienteve të biznesit.
 • Shuma nga 2,000,001- 14,000,000 LEKË ose deri në 100,000 EURO
 • Afati deri në 84 muaj
 • Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë.
 • Financojmë 100% të investimit.
 • Ofrojmë lehtësi për projektet e agrokulturës dhe agroturizmit.
NE jemi jo vetëm financues, por dhe këshilluesit tuaj financiarë. Me një eksperiencë 20 vjeçare, ju ofrojmë shërbim cilësor me terma konkuruese.
Lexo më shumë

Video
Prezantim

Përgjatë 20 viteve, ne kemi besuar në iniciativat tuaja. I kemi inkurajuar dhe financuar ato sepse vetëm falë tyre mund të përmirësohet jeta juaj dhe më pas e gjithë shoqërisë. Të bindur se fuqizimi ekonomik i familjes shqiptare është rruga e duhur drejt zhvillimit ekonomik dhe social të vendit tonë, ne do të vijojmë të jemi partnerët tuaj afatgjatë në rrugën e zhvillimit financiar.


Lajme & publikime

Lajmet e fundit nga aktivitetet e NOA-s

Më shumë