Oferta

Mbështetje financiare për fermerët që janë pjesë e Skemave Kombëtare! 

NOA, si një institucion lider me fokus kryesor fermerin e vogël, prej vitesh ofron këshillime dhe mbështetje financiare të nevojshme për çdo fermer. Të gjithë ata të cilët janë pjesë e skemave kombëtare, përfitojnë mbështetje financiare duke përfituar :

-          Financim deri në 20 milion Lek

-          Normë interesi duke filluar nga 16%

-          NEI 19.03%

-          Komisione 0 - 2%

-          Terma preferencial 

-          Kolateral jo i domosdoshëm

-          Mbyllje e pjesshme pa komisione

Për të mësuar më shumë për kushtet e punës për shërbimet në NOA klikoni këtu !