Kredi Personale

Për çdo investim familjar ose personal!

Mbulim i nevojave për investime familjare apo personale të rëndësishme si riparimet e banesave, investimin në efiçiencën energjitike, etj. Kredi deri në 2,000,000 lek me dokumentacion minimal & aprovim i shpejtë.

Për të mësuar më shumë për kushtet e punës për shërbimet në NOA klikoni këtu!

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 600,001 DERI NË 2,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 120 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE

  • FINANCIM PA BASHKËKREDIMARRËS PËR SHUMA DERI NË 600,000 LEK

  • NORMË INTERESI DUKE FILLUAR NGA 21% ; Komisione duke filluar nga 3%

  • DOKUMENTACION MINIMAL (ID & Vërtetim Page)

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta