Kredi Personale

Për çdo investim familjar ose personal!

Mbulim i nevojave për investime familjare apo personale të rëndësishme si riparimet e banesave, blerja e një automjeti familjar apo personal, investimin në efiçiencën energjitike, etj. Financim deri në 1,000,000 lek me dokumentacion minimal, brenda ditës. Financimet për shuma deri në 500,000 lek, aplikim vetëm me kartë identiteti.

Për të mësuar më shumë për kushtet e punës për shërbimet në NOA klikoni këtu !

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 200,000 DERI NË 1,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 60 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE

  • FINANCIM PA BASHKËKREDIMARRËS PËR SHUMA DERI NË 500,000 LEK

  • NORMË INTERESI DUKE FILLUAR NGA 19% ; NEI 23.43% ; Komisione duke filluar nga 3%

  • DOKUMENTACION MINIMAL (ID & Vërtetim Page)

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta