Bëhu partner

Çdo biznes, i cili  finalizon një partneritet me NOA, përfiton mundësinë për të futur shitjen me këste të produkteve të tregtuara, financime preferenciale apo të pre-aprovuara deri në 3 milion ALL, këshillim në zgjerimin e aktivititetit apo konceptimin e biznes planeve, por dhe mbështetje direkte në marketingun e biznesit. Duke u bërë partner me NOA, bizneset impaktojnë drejtëpërsëdrejti rritjen e konkurrencës, rritjen e standardeve me të cilat përballen bizneset dhe familjet shqiptare, por dhe rritjen e aksesit në produkte e shërbime nga çdo shtresë.

Për të mësuar më shumë sesi mund të bëheni “Partner Biznesi” i NOA, ju ftojmë të plotësoni fushat më poshtë. Stafi ynë i specializuar, do t’ju kontaktojë me të parën dhe pa asnjë detyrim, duke ju ofruar çdo këshillim të nevojshëm.

Apliko për tu bërë partner biznesi