Pyetësor për biznesin fason Shqiptar! Një oportunitet unik!

Në datë 01 Nëntor 2022 Qeveria Amerikane nëpërmjet USAID lançoi një projekt mbështetës për bizneset tekstile dhe të lëkurës Shqiptare.

Nisma ka si qëllim  që për herë të parë në tregun shqiptar, të krijojë një produkt financiar dhe shërbime të përshtatura ekskluzivisht ndaj nevojave dhe kërkesave të industrisë Fasone në Shqipëri.

Ftojmë të gjitha bizneset e këtij sektori të plotësojnë këtë pyetësor i cili ka si qëllim të identifikojë nevojat dhe ambiciet konkrete!

Koha e nevojshme për plotësimin e këtij pyetësori është 10-15 minuta.

Fillo pyetësorin >