Historiku i NOA

Kjo është historia e zhvillimit tonë:

 1. Themelimi me fonde të USAID-it, dhe regjistrimi ligjor si kompani e kursim-kreditit.

  1999
 2. Transformimi ligjor i strukturës së kompanisë si shoqëri aksionere, në mbështetje të strategjisë së rritjes.

  2001
 3. Liçensimi nga Banka e Shqipërisë si Institucion Financiar - jo Bankë.

  2007
 4. Prezenca e aksionerëve të rinj, NOA Holdings, nxit zhvillimin e një etape të re, shoqëruar me një transformim rrënjësor të modelit të biznesit dhe strategjisë.

  2010
 5. Institucioni i parë financiar në Shqipëri me një proces kredidhënie totalisht të automatizuar, dhe këshilltarë financiar që operojnë me “tablet” gjatë procesit të shitjes.

  2015
 6. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) akordon 5 Milion Euro kredi me terma preferenciale për kreditimin e Agrobiznesit.

  2016
 7. Emetohen obligacioniet e para korporative si edhe nënshkruhet marrëveshja për fondin e garancisë me Fondin Europian të Investimeve.

  2017
 8. Aksionerët e rinj, Amryta Capital LLP, nxisin dhe mbështesin zhvillimin e një modeli të ri biznesi që synon të transformojë NOA në institucionin lider në tregun e mikrofinancës në Shqipëri.

  2018
Misioni

Të fuqizojmë ekonomikisht familjet dhe bizneset, si një faktor i rëndësishëm i zhvillimit të ekonomisë shqiptare.

Vizioni

Të jemi partneri juaj afatgjatë në rrugëtimin e zhvillimit financiar.

Qëllimi ynë

Të përmirësojmë jetën e shqiptareve duke përmbushur ëndrrat e tyre.

Që prej momentit të themelimit në vitin 1998, ne i jemi dedikuar zhvillimit financiar. Nëpërmjet kontributit që kemi dhënë përmes financimit në ngritjen dhe zhvillimin e bizneseve të vogla e të mesme, ne kemi provuar se kemi aftësinë, mundësinë dhe vullnetin për të përmirësuar jetën e familjes shqiptare.

Të themeluar me fondet e USAID dhe të transformuar në vitin 2010 si NOA sh.a, qëllimi kryesor i institucionit tonë ka qënë gjithmonë përmirësimi i jetës së shqiptarëve duke përmbushur ëndrrat e tyre për zhvillim financiar. Ne operojmë në tregun e mikrofinancës me një infrastrukturë dhe model operacional unik, i cili na mundëson efiçencë të lartë në procesim. Ky model, i shoqëruar me një procedurë të centralizuar aprovimi, na ka mundësuar gjithashtu krijimin e një portofoli kredie me cilësi të lartë.

Sot, ne krenohemi për shërbimin tonë “Shpejt dhe Lehtë”, përmes së cilit ofrojmë zgjidhje për një numër të madh klientësh si në zonat urbane ashtu dhe në ato rurale, duke mbuluar me shërbim rreth 90% të gjithë territorit të Shqipërisë. Ashtu siç kemi bërë gjithmonë, ne vijojmë të mbështesim sipërmarrës të të gjithë sektorëve përfshirë prodhimin, përpunimin, bujqësinë, blegtorinë, tregtinë dhe shërbimet, duke zhvilluar një portofol të diversifikuar kredie i cili është ekskluzivisht në monedhën vendase, duke menaxhuar kështu vetë riskun e këmbimit.

Përveç strategjive të mirëmenduara, kodit të sjelljes, menaxhimit të fortë, ekspertizës ndërkombëtare të përcjellë përmes aksionerëve, si dhe stafit profesional, rritja pozitive dhe e qëndrueshme e institucionit tonë i atribuohet gjithashtu edhe partnerëve strategjikë me reputacion ndërkombëtar dhe vendas, të cilët janë faktorë të rëndësishëm në industrinë e mikrofinancës në rajon si: BERZH, OMP, BKT, Responsibility Global Microfinance Fund, EFSE, Oiko Credit, Blue Orchard, Societe Generale, International Commercial Bank, Tirana Bank, First Investment Bank etj.

KUJTESË!
*Të gjitha të dhënat në lidhje me kompaninë mund të gjenden në faqen zyrtare të QKB duke përdorur niptin K11604002V