Qëllimi kryesor, përmirësimi i jetës së shqiptarëve.

Nëpërmjet kontributit që kemi dhënë përmes financimit në ngritjen dhe zhvillimin e bizneseve të vogla e të mesme, ne kemi provuar se kemi aftësinë, mundësinë dhe vullnetin për të përmirësuar jetën e familjes shqiptare.

Historiku

Që prej momentit të themelimit në vitin 1998, ne i jemi dedikuar zhvillimit financiar. Nëpërmjet kontributit që kemi dhënë përmes financimit në ngritjen dhe zhvillimin e bizneseve të vogla e...

Struktura

NOA Holdings N.V. është një kompani aksionere me një staf të vogël udhëheqës e të kualifikuar të cilët punojnë ngushtë dhe në mënyre aktive me skuadrat lokale të manaxhimit, për të nxitur ekzekutimin, arritjen e objektivave dhe mbështetjen e nevojshme për një rritje të shëndetshme.

Raportet Vjetore

Për një transparencë të lartë dhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë, NOA publikon informacion rreth aktivitetit të saj bazuar në raportet e mëposhtme. Në këtë rubrikë do të gjeni raportet ndër vite te aktivitetit të NOA-s.