Projekte

NOA është partneri ideal për çdo projekt që ka si fokus promovimin e kulturës sipërmarrëse, të vetë-punësuarit, biznesin e vogël, fermerin apo rritjen e standarteve të jetesës për komunitetet dhe territoret me akses të kufizuar në shërbimet financiare dhe ekonomike. Duke bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm kombëtar dhe ndërkombëtar si donatorë, universitete, bashki, kompani private apo individë e organizata lokale, OJF, NOA synon të rrisë impaktin zhvillimor duke bashkuar financimet e saj, me komponente teknikë që sjellin vlerë të shtuar, ulin risqet e investimit, krjojnë sinergji apo rrisin efiçencat dhe rendimentet prodhuese etj. 

Për të mësuar më shumë mbi projektet e NOA, lexoni më poshtë ose kontaktoni drejt adresës së email-it: [email protected]

FALP

Një projekt i USAID për të mbështetur me trajnime dhe financime të përshtatura kompanitë e Sektorit të Tesktileve dhe Këpucëve në Shqipëri.

EYE

Për çdo sipërmarrës që kërkon të zgjerohet drejt tregjeve Europiane nëpërmjet partneriteteve të drejtperdrejta me sipërmarrës të 45 vendeve, kjo nismë është për ju!

BEF

Një iniciativë rajonale nga poshtë lart në drejtim të përmirësimit të politikave ekonomike në Ballkan e ku NOA promovon një Financë Njerëzore rajonale.