NOA, një institucion financiar me një eksperiencë 25 vjeçare në tregun Shqiptar

Me një aktivitet 25 vjeçar, NOA sh.a. është institucioni financiar emetues i këtij Obligacioni. Licencuar nga Banka e Shqipërisë, NOA është institucion i kredidhënies së sipërmarrjes së vogël, fermerit dhe familjes shqiptare me një portofol aktiv prej 65 milion eurosh dhe një numër prej 14,000 klientësh.

Certifikuar pozitivisht nga MFR rating në Janar 2023 me gradën “α – e lartë” dhe nga Komisioni Europian sipas Kodit të Praktikave të mira Qeverisëse, NOA është anëtare e AMCHAM, FIAA, etj. Me një staf prej 330 punonjësish, NOA është promotore e një #FinanceNjerëzore e cila vendos theksin në impaktin socio-ekonomik dhe zhvillimor të financimeve të saj.