07.05.2022

NOA certifikohet nga TUV Austria në menaxhimin e të dhënave digjitale!

Duke zbatuar me sukses protokollet e sigurisë dhe standartet më të larta që prekin teknologjitë e informacionit, NOA arrin të çertifikohet sipas standartit ISO/IEC 27001 :2013.

Konfirmuar nga kompania çertifikuese TUV Austria, ky standart dëshmon angazhimin e lartë të NOA-s në garantimin e një shërbimi gjithmonë e më të sigurtë e më të shpejtë.

Mbrojtja e sistemeve dhe të të dhënave digjitale të kompanisë e të klientëve tanë, ashtu si dhe garantimi i një mjedisi teknologjik të besueshëm për të gjithë bashkëpunëtorët tanë, është një parakusht që çdo ambicie në transformimin e ardhshme digjital të NOA-s të përmbyllet me sukses. Sot, cdo klient i NOA-s merr një garanci shtesë mbi sigurinë e aplikimeve on-line, mbi respektimin e të dhënave private, mbi trajtimin e cdo dokumenti të trajtuar nga stafet tona.

Për NOA, #ReinventingMicrofinance, do të thotë të mbetemi një institucion lider, në çdo zhvillim, produkt e standart të ri, për t’i shërbyer më mirë klientëve tanë, për të financuar dhe më shumë ekonominë tonë.

Të reja të tjera