05.10.2022

NOA pjesmarrëse në Fintech Days.

Sesioni i Mikrofinancës në Fintech Days risolli edhe njëherë vëmendjen e nevojshme kundrejt sektorit mikrofinanciar dhe zhvillimeve inovative në të cilat ky sektor është investuar.

Prezente në panel, si folëse, ishte Drejtoresha e Përgjithshme Ekzekutive e NOA, Znj. Herjola Spahiu, e cila ndau me pjesëmarrësit zhvillimet më të fundit të vetë institucionit nën drejtimin e saj.

Znj. Spahiu foli për evolucionin dhe transformimin digjital të Institucionit NOA, duke zëvendësuar periudhën e përdorimit të letrave të shkruara, mbledhjeve fizike, në takime virtuale, skedarë elektronikë, firmë digjitale, një inovacion i ardhur në kohën e duhur, i cili ka rezultuar një evolucion i proçeseve të kredidhënies duke i transformuar ato në 100% digjitale.

Në prespektivën e kohëve moderne dhe rëndësisë që kanë për sistemin në tërësi zhvillimet #OpenBanking, Znj. Spahiu u shpreh se në kohët të cilat jetojmë, investimet dhe zhvillimet digjitale janë mëse jetike për ecurinë dhe jetgjatësinë e një biznesi në treg. Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë  e të gjithë aktorëve në treg të cilët duhet të jenë të unifikuar për të investuar të gjithë së bashku me një fokus dhe synim të qartë, ofrimin e eksperiencës më të mirë për klientin.

Një ndër zhvillimet më të fundit që Institucioni ka bërë dhe që u nënvijëzua në fjalën e Drejtoreshës Ekzekutive të NOA-s, ishte bashkëpunimi i frytshëm me EasyPay, një bashkëpunim i cili i ka fillimet e tij në periudhën e pandemisë dhe dita ditës zhvillohet më tej për të plotësuar nevojat e klientëve në një aspekt më të gjerë, shërbime 360 gradë.

Të reja të tjera