23.04.2021

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis NOA sh.a. dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Muaji korrik mundësoi nënshkrimin me sukses të marrëveshjes midis institucionit financiar NOA sh.a. dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Kjo marrëveshje u nënshkrua në funksion të krijimit të një klime bashkëpunuese midis dy institucioneve, duke patur si qëllim final lehtësimin e procedurave dhe rritjen e nivelit të përthithjes së skemave të mbështetjes nga fermerët dhe agrobizneset shqiptare.

Në vijim të kësaj marrëveshje, NOA do të luajë një rol dinamik në treg duke ardhur në ndihmë të fermerëve shqiptarë me zgjidhje financiare të ofruara në kohë të shkurtër. Të gjithë fermerët, aplikimet e të cilëve do të shpallen fituese në skemat e AZHBR dhe IPARD, do të kenë mundësi të financohen prej institucionit tonë me kushte lehtësuese.

Të reja të tjera