23.04.2021

Fermer për një ditë – në Vilbashtov

I rikthehemi përsëri nismës sonë “Fermer për një ditë”, duke i treguar klientëve se ne jemi partner që prej mbjelljes e deri në vjeljen e frutit përfundimtar, duke qënë së bashku në çdo hap të zhvillimit të biznesit.

Këtë herë vizituam Eduartin në fshatin Vibashtov, duke u njohur më nga afër me kulturat e rrushit të kultivuara prej tij. Së bashku me kolegët e Degës Lushnje, ne ndihmuam në vjeljen e rrushit dhe kuptuam akoma më shumë sfidat dhe nevojat e fermerit shqiptar. Të gjithë eksperiencën e marrim me vete në zyrat tona, dhe e përdorim për të ndërtuar produkte dhe procese që lehtësojnë punën e të dyja palëve, duke thjeshtuar rrugën drejt suksesit.

Sipas traditës, në fund të aktivitetit vullnetar, ne i dhuruam klientit një pompë vaditëse për vreshtat e tij.

Të reja të tjera