23.04.2021

Noa merr pjesë në aktivitetin e JA

Në vite tashmë ne jemi përkrahës të të rinjve për iniciativa që ata ndërmarrin, duke besuar se edukimi është zhvillimi I një kombi, një investim në vite.

Marrim pjesë me shumë kënaqësi në aktivitetet e Junior Archivement, ku ne të rriturit dhe ekspertë të fushës, mësojmë të rinjtë si të përgatisin dhe implementojnë një buxhet, ndërsa shfaqin entuziazëm dhe kuriozitet për dije, duke synuar të bëjnë më të mirë vendin ku jetojne, duke dhënë kontributin e tyre.

Të reja të tjera