20.05.2022

Rëndësia e Mikrofinancës

Mikrofinanca, dhe veçanërisht NOA ka impaktuar prej vitesh tashmë në tregun financiar, në zhvillimin dhe ndihmesën financiare të të gjithë bizneseve të vogla, fermerëve, individëve dhe familjeve në vend.

Në këtë podcast, të realizuar në bashkëpunim me Finance Due Diligence Associates, përfaqësuar prej Z. Guy Rodwell, Drejtoresha Ekzekutive e NOA, Zj. Herjola Spahiu dha disa këshilla të vlefshme për praktikat me të mira të MFI dhe menaxhimin e marrëdhënieve me financuesit e tyre.

Zj. Spahiu foli për marrëdhëniet e NOA-s me partnerët e tyre financues, kundrejt të cilëve vlen të kushtohet një rëndësi e vecantë.

Për më tepër ju ftojmë të dëgjoni podcast në vijim : 

 

Të reja të tjera