23.10.2023

NOA, një aktor ballkanik!

Me ftesë të Dhomës së Tregtisë së Malit të Zi, NOA mori pjesë në konferencën mbi “Perspektivat Ekonomike të Rajonit”. Takimi mblodhi ekspertë, sipërmarrës, përfaqësues publik e privatë nga institucionet financiare ballkanike e ndërkombëtare të cilët u ndalën gjerësisht mbi shkëmbimet tregtare dhe ekonomike në rajonin e ballkanit, mbi inovacionin, mbi financat e kuadrin ligjor rajonal.

Përfaqësuar nga Drejtoresha Ekzekutive, Znj. Herjola Spahiu, NOA mori pjesë në panelin dedikuar ‘politikave sipërmarrëse’ si një histori suksesi që pasqyrohet nga shtrirja e aktivitetit të saj në Shqipëri e Kosovë çka e rendit NOA-n ndër të paktat institucione financiare me një diapazon rajonal.

Me një aktivitet 25 vjeçar, NOA është anëtare e bordit të Rrjetit Europian të Mikrofinancës bazuar në Bruksel, si dhe anëtare e Dhomës së Tregtisë Shqiptaro-Amerikane dhe asaj të Investitorëve të Huaj në Shqipëri, me qëllim promovimin e strategjive zhvillimore sa me efektive që mbështesin sipërmarrjen e lirë, prodhimin vendas dhe tregtinë me jashtë, ashtu si dhe rritjen e standarteve komerciale për çdo konsumator.

Falë një investimi të vazhduar në praktikat e këshillimit dhe të teknologjive të reja, NOA Shqipëri e NOA Kosovë janë promotorë të një #FinanceNjerëzore e cila kërkon të mbështesë çdo iniciativë, rurale e urbane, që kërkon të çlirojë energji në shërbim të një zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm që respekton njeriun, traditat lokale dhe mjedisin, etikën në të bërit biznes si dhe potencialet e çdo komuniteti në rajon.

Të reja të tjera