05.09.2021

Financimi i Verëtarisë

Prodhimi i verës

Shqipëria është një nga prodhuesit e verës që në lashtësi, e njohur për vreshtat e mbjella në zonat kodrinore. Varietetet kryesore të rrushit autokton shqiptar për verë të kuqe janë Shesh i Zi, Kallmet, Vlosh, Serinë, Debinë e Zezë, ndërsa mes verërave të bardha kujtojmë Shesh i Bardhë, Debinë e Bardhë, Pulës. Industria e verës është mjaft e larmishme. Rajonet e rëndësishme janë Berati, Elbasani, Vlora, Fieri, dhe Lezha. Zonat me reputacionin më të mirë për verëra cilësore janë Berati, Përmeti dhe Lezha. Berati është rajoni më i rëndësishëm për prodhimin e verës në Shqipëri ku gjendet shumica e kantinave.

Rreth 60% e sasisë së rrushit të prodhuar ka destinacion përpunimin për verë dhe pije të tjera alkolike.

Si paraqitet sektori i verëtarisë në botë dhe perspektiva në Shqipëri?

Eksporti i verës dominohet nga Spanja, Italia dhe Franca,, te cilet zene 55% të tregut botëror në volum.

Franca dhe Iralia domonojne tregun e eksporteve ne vlere perkatesisht 30% dhe 19%

Shqiperia konsumon rreth 51,315 hl vere, nga te cilat 52% eshte prodhim i brendshem dhe 48% vere importi.

Nevojat për financime dhe mbështetja e këtij aktiviteti nga NOA

Muaji shtator është periudha që sipërmarrja në përpunimin e rrushit për prodhim vere, kantinat, kërkojnë mbështetje me kapital qarkullues për blerjen e lëndës së parë. Një kantinë me kapacitet rreth 500 hl ka nevojë për rreth 100 ton rrush, pra nevojë financimi për lëndë të parë në një vlerë rreth 5,000,000 lekë. Ky financim mbështetet nga NOA me linjë kredie me afat shlyerje 1-3 vjecare, me kolateral të pjesshëm apo pengje, dhe analizohet dhe disbursohet brënda 72 orëve.

Këshillime të tjera