07.05.2021

Serat Perimore

Investimet në sera në Shqipëri

Prodhimtaria e perimeve në sera, paraqet formën më intensive të prodhimtarisë në bujqësi. Një ndër parakushtet më të rëndësishme për arritjen e rendimenteve të larta, në këtë mënyrë të prodhimtarisë është njohja e teknologjisë së kultivimit të perimeve, por edhe llojet e serave dhe ndërtimi i tyre.

Lushnja është zona e cila ka sipërfaqen më të madhe të serave dhe mban peshën kryesore të perimeve për eksport. Në Lushnjë janë rreth 589 ha me serra ose 30 % të gjithë sipërfaqes që janë në gjithë vendin. Njesia Administrative Kutalli-Berat është një tjetër potencial në zhvillimin e serave me afërsisht 400 ha serra diellore.

Struktura e mbjelljes ne sera

Domatja është bima perimore që zë sipërfaqen më të madhe në serat e mbjella me 856 ha kulturë të parë ose rreth 44%;

Kastraveci eshte kultura e dyte potenciale, me rreth 350 ha ose 18 %;

Speci eshte kultura e tretë potenciale, me rreth 280 ha ose 14 %;

Pjepri vazhdon me rreth 75.ha ose rreth 4 %, ndërsa perimet e tjera 20 %.

Kriteret qe duhet te ndiqen ne investimet ne sera?

Lloji i serës që planifikohet te ndërtohet;

Zona klimatike dhe karakteristakt e saj;

Veçoritë e rritjes së kulturave të zgjedhura dhe zgjedhja e teknologjise.

Një zonë e ndriçuar mirë dhe e mbrojtur nga era është më e përshtatshme si një vend për një serë. Rekomandohet të vendosni serën nga lindja në perëndim për të siguruar ndriçim të mirë gjatë gjithë ditës.

Cfarë kosto ka një investim i tillë dhe si financohet nga NOA?

Bazuar në kontot kulturale të zhvilluara nga sektori agro-biznesit pranë NOA-s, një fermë moderne me 5 dy serë që kultivon domate dhe kastravec arrin një vlerë rreth 8,000,000 leke dhe ka një përfitueshmëri vjetore neto rreth 2,000,000 lekë, pra një kthyeshmëri investimi në 4 vite, duke përfshirë dhe kostot e interesave të kredisë.

Këshillime të tjera