02.08.2023

Këshillimi Smart - Molla

Molla renditet si një nga frutat më të rëndësishme në Shqipëri për nga prodhimi dhe nga shkalla e konsumimit. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2021 prodhimi i mollës ka arritur në 111,247 tonë (ref.FAOSTAT), me një sipërfaqe të kultivuar prej 4,242 ha, duke shënuar një rritje të ndjeshme rreth 50% krahasuar me vitin 2010. Prodhimi i mollës është i përqëndruar në qarkun e Korçës, ku kultivohet 2/3 e sipërfaqes totale të kultivuar me mollë në Shqipëri, duke siguruar përafërsisht rreth 65% të prodhimit total. Rajoni tjetër i rëndësishëm për prodhimin e mollës është Dibra, i cili siguron 13% të prodhimit të përgjithshëm vendas dhe ku më shumë se 1/3 e prodhimit total të frutave përbëhet nga molla.

Për më shumë informacion ju ftojmë të lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Këshillime të tjera