23.06.2021

Shërbimet Agro-teknike në Pemtore me Mollë

Sëmundjet kryesore në pemtore me mollë

Krimbi i mollës është dëmtuesi më i përhapur dhe më i rrezikshëm në mollë. Dimëron në stadin e larvave të rritura dhe ka 1-3 brezni në vit, në varësi të kushteve mjedisore. Dëmtimet në pjeset vegjetative janë të parëndësishme, ndërsa ato në fruta, janë shumë serioze.

Kroma e mollës. Eshtë sëmundja më e rëndësishme e mollës kudo në botë. Shenjat e sëmundjes jane infeksioni qe fillon mbi gjethe qysh para lulëzimit. Lulet e prekura duken si të djegura e të përcëlluara nga zjarri. Frutat e rinj kur preken bien në tokë, ndersa frutat e rritura deformohen dhe humbin cilësitë tregëtare.

Hiri i mollës prek sidomos mollën, por jo të gjithë kultivaret. Sëmundja e dytë në mollë për nga rëndësia, menjëherë pas kromës. Shënjat e sëmundjes shfaqen me njolla të bardha mbi gjethe që është pushi i sporeve sipërfaqësore të kërpudhës. prek lastarët e rinj që mbulohen me një shtresë të bardhë.

Sa kushton trajtimi ndaj sëmundjeve në 1 ha pemtore

Kosto e sherbimeve Agro-teknike dhe financimi nga NOA?

Bazuar në kalkulimet e kontove kulturale të NOA-s, kosto e inputeve (tabela më lart) sëbashku me trajtimet (plehrim dhe spërkatje) arrin një vlerë rreth 800,000 lek/vit dhe fermeri mbështetet me kredi 1-3 vjecare, me një procesim brënda ditës dhe pa kolateral.

Këshillime të tjera