11.10.2023

Këshillimi Smart - Kivi

Kultivimi i kivit dhe kërkesa e tregjeve

Origjina e kivit është nga Kina. Frutat e kivit kultivohen në formë pjergulle (rrushi). Në Europë ka filluar të kultivohet në Francë dhe Itali, në vitet 1967 dhe 1971, ndërkohë që në Spanjë është futur në vitin 1972-1973 dhe rreth viteve 1990 në Greqi.
Në Shqipëri, kivi ka filluar të kultivohet para 10 viteve në sipërfaqe të vogla, kryesisht eksperimentale. Aktualisht vlerësohet se sipërfaqja e kultivuar me kivi është rreth 30-40 ha, dhe i shpërndarë në disa rrethe si Berat, Elbasan, Shkodër, Malësi e Madhe, Fier etj.
Në botë prodhohen 4.3 milion ton Kivi, ku rreth 50% prodhohet në Kinë, 25% në Zelandë të Re dhe Itali. Në vendin e 5-të në botë listohet Greqia me 285,860 ton, ku spikat përfitueshmëria e lartë në prodhim, 27.8 ton/ha (ndër më të lartat në botë). Shumica e vendeve kryesore prodhuese (Kina, Zelanda e Re, Italia, Greqia, Kili etj.) janë furnizuesit kryesor të vendeve Europiane me konsum të lartë si Hollanda, Gjermania, Belgjika etj.
Shqipëria është një nga vendet me importe të larta të kivit. Sipas INSTAT, Shqipëria importon rreth 1,622 ton kivi, me një vlerë rreth 1.2 milion USD.

Kosto e investimit të kivit dhe përfitueshmëria

Dendësia ideale e bimëve të kivit në një pemëtore është 300 për ha. Bimët janë të vendosura në distancat 6 x 5 m larg njëra-tjetrës, me një raport mashkull-femër bimë 1:8. Ka edhe forma intensive të kultivimit të kivit, që arrijnë deri në 1000 pemë/ha. Sistemi mbështetës përbëhet nga shufrat T, që janë shtylla hekuri 2,5–3 m të gjata që dalin afërsisht 1.8-2 m mbi tokë. Krahët e shtyllës T shtrihen 1–1,2 m. Shufrat janë të vendosura afërsisht 6-8 m larg njëra-tjetrës me tel të galvanizuar të lidhur mes tyre. Shtyllat fundore mbërthehen nga 4–5 tela që janë të fiksuar në tokë (shih foton). Kosto e ngritjes së një plantacioni me kivi, së bashku me sistemin mbështetës (+ ujitje me pika) kushton 10,000-12,000 euro. Kthyeshmëria e plotë e investimit është 5-6 vjet.

 “Fermerë, vendosni në planet tuaja të investimit aktivitete bujqësore me kërkesë të lartë tregu”

Ky lloj investimi në vlerën 12,000 euo/ha mbështetet me produkt financimi të dedikuar nga NOA, fermerë me NIPT, pa kolateral dhe afat disbursimi brenda 24 orëve.

"NOA Financon, NOA Këshillon”

Këshillime të tjera