13.01.2022

Kultivimi i Bostanorëve

Kultivimi i shalqirit në Shqipëri

Shqipëria me kushtet e saj klimatike, pozitën gjeografike ka nje traditë në kultivimin e bostanorëve. Shqipëria prodhon rreth 260,000 ton/vit shalqinj, ku rreth 50% e këtij prodhimi i takon prodhimit të hershëm që fillon vjeljen, rreth datës 20 Maj.

Bostanoret kryesisht kultivohen në qarqet e Fierit, Tiranës, Durrësit, Beratit, Shkodrës, Lezhës. Në total Shqipëria kultivon bostanore në një sipërfaqe rreth 7000 ha, ku sipërfaqja me pjepër është jo më shumë se 20% të sipërfaqes. Ndërkohë në shkallë qarku, sipërfaqe më e madhe me bostanore (shalqi dhe pjepër) mbillet në qarkun e Fierit (36.9%), Tirana (15.6%), Shkodra (11.2%) etj.

Financimi i këtij aktiviteti nga NOA

Muaji Shkurt është periudha që fermerët investojnë në blerjen e fidanit (1 ha/5500 fidane = 250,000 lek) dhe periudha Mars-Maj përkon me shërbimet agroteknike ku financimi i inputeve (350,000 lek) ka vlerën më të lartë. Ky financim mbështetet nga NOA me linjë kredie me afat shlyerje 1-2 vjecare, pa kolateral, dhe analizohet dhe disbursohet brënda 24 orëve.

 

Këshillime të tjera