15.04.2021

NOA mbështet fermerët në aplikimet për subvencione

Cfarë përmban ky projekt pilot i skemave kombëtare?

NOA synon të mbështesë të gjithë fermerët në bujqësi dhe blegtori të zhvillojnë biznesin e tyre nëpërmjet përfitimit nga skemat kombëtare të mbështetjes së bujqësisë. Kjo lidhet edhe me fokusin e saj si Institucion këshillues dhe financues.

Cilat janë degët e NOA-s të perfshira në këtë projekt?

Dega e Korcës                    

Dega e Gjirokastrës

Dega e Shkodrës                 

Dega e Lushnjes

Dega e Beratit                   

Dega e Fierit  

Kush jane aktivitetet që mbështeten në këto qarqe?

Zevendësimi i plasmasit në serra dhe tunele;

Pagesa direkte për krerë blegtorie të imët dhe gjedh;

Kultivim bimësh mjeksore dhe aromatike:

Certifikime Global Gap dhe BIO

Bletaria

Numri aplikimeve të 2 ditëve të para (390)

Fermerët treguan një interes të lartë në aplikimet për skemat kombëtare të subvencioneve duke arritur një numër të lartë në 6 degët e përzgjedhura nga NOA.

Aplikimet e fermerëve Beratas nga më të lartat (110)

Pika e ngritur në Gorican/Berat nga NOA kishte fluksin më të lartë të aplikimeve, ku spikati skema e subvencionimit të plasmasit të serrave dhe certifikimi Global Gap.

Këshillime të tjera