15.06.2022

Smartfresh, teknologjia e duhur për ruajtjen e frutave

Teknologjia SmartFresh funksionon në përshtatshmëri me programin e menaxhimit të cilësisë për t'i ndihmuar fermerët dhe magazinuesit të ofrojnë prodhime të vazhdueshme cilësore dhe të arrijnë avantazhet e tregut jo-sezonal me përfitime të larta. Duke optimizuar ri-kthimin e investimit, duke kursyer energji dhe duke përmirësuar freskinë maksimale, teknologjia SmartFresh përmirëson sistemet e ruajtjes të prodhimeve bujqësore.

 

 

Si të përdorni SmartFresh?

Aplikimi i teknologjisë SmartFresh kryhet pas vjeljes së frutave, që është maksimumi 7 ditë nga hyrja fillestare e frutave në dhomën frigoriferike. Kushti për një aplikim të suksesshëm është që fruti të jetë në fazën e duhur të pjekurisë (të kontrolluar me testin e jodit-amidonit), si dhe të ketë dhoma frigoriferike të mbyllura mirë, pra te jete i mirë-izoluar, gjatë kohës së aplikimit.

 

Çfarë u lejon prodhuesve të frutave përdorimi i sistemit të cilësisë SmartFresh?

Teknologjia SmartFresh lejon zgjatjen e kohës së ruajtjes së frutave në dhomë të zakonshme ruajtje frigoriferike, pa humbje të cilësisë së lartë (efekt i ngjashëm me atmosferën e kontrolluar për 3-4 muajt e parë, në varësi të llojit te produktit).

Me teknologjinë SmartFresh, mollët janë ne gjendje të ruajnë qëndrueshmëri, freskinë dhe shijen e lartë. Ky efekt është i dukshëm edhe pas daljes së mollës nga frigoriferi, gjatë tregtimit të tyre, kur ato janë nën efektin e temperaturave më të larta. Nëpëmjet aplikimit të SmartFresh, pas ruajtjes, defekti i mollës që lidhet me transpirimin nuk është evident sepse është ngadalësuar frymëmarrja e frutave dhe për rrjedhojë pakëson energjinë elektrike, me pajisjet ftohëse dhe thithësit e CO2.

Si funksionon SmartFresh-i?

Frutat prej momentit të vjeljes fillojnë të humbasin cilësinë deri sa vjen momenti i kalbëzimit. Etileni prodhohet natyrshëm brënda çdo fruti, duke bërë që ato të piqen, proces i cili shpejtohet edhe nga rrezet e diellit. Disa fruta janë veçanërisht të pasura me etilen natyral duke i bërë ato veçanërisht të vështira për t'u transportuar në distanca të gjata, këto përfshijnë kajsitë, avokadot, mollët, bananet, fiqtë, kivi, mango, pjepri, dardha dhe kumbulla. SmartFresh u ofrohet kultivuesve të frutave në formën e tabletave të cilat  aktivizojne prodhimin e Metilciklopropen (1-MCP). Kjo njësi vendoset brenda një dhome frigoriferike së bashku me frutat e planifikuara për të qëndruar në ruajte frigoriferike për një kohë të gjatë. SmartFresh bllokon aftësinë e frutave të trajtuara për të thithur më tej etilenin, duke i penguar kështu ato të maturohen shumë përpara se të transportohen dhe te shiten tek konsumatorët. Një mollë e vetme e trajtuar me SmartFresh mund të duket po aq e mirë pas 10 muajsh sa dukej në ditën kur u mor nga pema.

 

 

Kush shtete e disponojnë të drejtën e përdorimit të teknologjisë SmartFresh?

SmartFresh është i regjistruar në vendet e mëposhtme: Poloni, Kinë, Kore, Austri, Azerbajxhan, Belgjikë, Kroaci, Republika Çeke, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Irlandë, Izrael, Itali, Luksemburg, Moldavi, Portugali, Rumani, Serbi , Sllovakia, Sllovenia, Afrika e Jugut, Spanja, Zvicra, Holanda, Turqia, Britania e Madhe, Uzbekistani, Argjentina, Kanadaja, SHBA, Australi, Zelanda e Re.

Kjo teknologji duhet të rregjistrohet edhe në Shqiperi, gjë që duhet ta bëjnë të mundur Institucionet Shtetërore që operojnë në fushën e bujqësise, apo Shoqatat aktive në bujqësi, dhe vecanërisht në frutikulturë.

Këshillime të tjera