14.08.2023

Këshillimi Smart - Baxhot

Në Shqipëri ka rreth 420 stabilimente të përpunimit të qumështit. Nga këto 330 stabilimente, ose 80% e numrit total, kanë kapacitete përpunuese të vogla 500 - 2,000 litra qumësht në ditë. Rreth 220 stabilimente përpunojnë djathë nga qumështi i deleve dhe i dhive në mënyre të thjeshtë duke përdorur teknologji tradicionale dhe operojnë me sezone. Kushtet e higjenës së këtyre baxhove kërkojnë përmirësim të standardeve.

Për më shumë informacion ju ftojmë të lexoni dokumentin e mëposhtëm:

 

Këshillime të tjera