09.02.2022

Kultivimi Patates

Në Shqipëri prodhimi i patates llogaritet në rreth 255 mijë ton në vit. Në krahasim me rajonin, Shqipëria lë pas Maqedoninë e Veriut, Kosovën, dhe Malin e Zi, duke u renditur në vendin e 26-të në Evropë, ndër 37 shtete të marra në analizë nga Eurostat sa i përket prodhimit të patates.

Korca, Elbasani, Fieri dhe Shkodra janë qarqet që kultivojnë pataten në siperfaqe relativisht të mëdha. Kultivimi i patates ndahet në 2 sezone i). Korca, Elbasani dhe Shkodra kultivojnë pataten pranverore që mbillet në periudhën e Shkurtit, ii) Fieri kultivon pataten e vjeshtës që mbillet në periudhën e verës, kryesisht muaji Gusht.

Patatja kërkon toka të thella dhe të pasura. Në përgjithësi kërkojnë toka të lehta, ranore dhe të pasura me lëndë ushqimore. Për nga reaksioni, toka është mirë të jetë pak acide me ph 5.5 - 6.5.  Në kushtet e Ultësirës Perëndimore, afatet më të mira të mbjelljes janë 20 Janari - 28 Shkurt. Ndërsa për mbjellje verore, afati më i mirë është muaji Gusht. Distanca ndërmjet rradhëve duhet të jetë 50 – 60 cm ( për mbjellje me dorë) dhe 70 – 80 cm për mbjellje me makineri, duke siguruar kështu një numër  bimësh rreth 60.000 bimë/ha ose 1300-1500 kg/ha. Mbjellja bëhet në gropat e parapërgatitura si më sipër, duke vendosur nga një zhardhok në 8 - 10 cm thellësi.

Nga plehra minerale më të volitshme janë kombinacionet NPK 8-16-24, 10-30-20, 15-15-15. Mungesa e elementëve mikro dhe makro, përcaktohet me anë të analizën agrokimike, por edhe sipas njohjes së simptomave të gjetheve dhe masës së gjetheve. Rendimenti i patates lëviz prej 40 deri në 60 ton/ha.

Sa është kosto e kultivimit të patates?

Kosto e kultivimit të kulturës së patates arrin një vlerë rreth 1,000,000 lek/ha.

Pesha kryesore në zërin shpenzime i përkon blerjes së zhardhokut të patates (cilësi e I) për mbjellje, që arrin vlerën e 400,000 lek/ha.

Nevojat per financime dhe mbështetja e këtij investimi nga NOA.

Bazuar në kartat teknologjike të pergatitura nga departamenti i Agrobiznesit pranë NOA-s, muajt Janar-Shkurt janë periudhat që fermerët fillojnë mbjelljen e patates dhe kërkojnë mbështetje financiare për blerjen e zhardhokut të patates që kryesisht importohet nga Hollanda. Ky financim mbështetet nga NOA me linjë kredie me afat shlyerje 1 vjeçare, pa kolateral, dhe analizohet dhe disbursohet brënda 24 orëve.

 

Këshillime të tjera