14.07.2021

Roli i Microfinancës në mitigimin e largimit të kapitalit njerëzor

Institucionet Mikrofinanciare mund të luajnë një rol kyç për të adresuar sfidën që përfaqëson emigrimi dhe largimi i kapitalit njerëzor. Nëpërmjet iniciativave të bashkepunimit me autoritetet publike, të ndërthurura me misionin social të Mikrofinances, mund të bëhët shumë për të përkrahur sipërmarrësit e rinj apo ata ekzistues. Janë pikërisht këta sipermarrës të cilët ndihmojnë ekonominë vendase duke krijuar vënde pune, inovacion dhe risi, dhe duke impaktuar për pasojë sadopak reduktimin e emigrimit. Për të mësuar më tepër, ju ftojmë të lexoni materialin e pergatitur prej Rrjetit Europian të Mikrofinancës, në bashkepunim me Qëndrën e Mikrofinancës dhe institucionin financiar NOA :

Të reja të tjera