Struktura

NOA Holdings N.V. është një kompani aksionere me një staf të vogël udhëheqës e të kualifikuar të cilët punojnë ngushtë dhe në mënyre aktive me skuadrat lokale të manaxhimit, për të nxitur ekzekutimin, arritjen e objektivave dhe mbështetjen e nevojshme për një rritje të shëndetshme. Ndërsa Këshilli i Administrimit, është organi që mundëson një qeverisje të fortë dhe vizionare të institucionit. Ky këshill përbëhet nga menaxherë dhe drejtues ekzekutivë me eksperiencë ndërkombëtare në fushën e financave dhe investimeve, duke siguruar një mbëstetje solide për zhvillimin e qëndrueshëm të institucionit financiar NOA.

Andrew Jeffrey Walsh Chairman, non-executive
Tomas Hlavac Member, non-executive
Herjola Spahiu Member, executive
Elona Gjika Member, non-executive
Petr Sastinsky Member, non-executive