Biznes i Mesëm

Kapital qarkullues

Kjo kredi plotëson nevojat për likuiditet të biznesit tuaj, si: inventarët, lënda e parë, shpenzimet e papaguara, punime të stinës, veglat e punës. Investime të cilat ndihmojnë vazhdimësinë e biznesit dhe që kanë kthyeshmëri në afat të shkurtër kohor.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 2,000,001 deri NË 14,000,000 LEK (deri NË 100,000 EUR)
Kredi deri nË 36 muaj
Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit
Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë
Interesi mujor duke filluar nga 1.17% në LEK, 1.00% në EUR
ID dhe NIPT

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredisë

2 000 001 ALL

Afati i kredisë

6 muaj
14 000 000 ALL
2 000 001 ALL
36 muaj
1 muaj

Kësti mujor

364 939 ALL