Biznes i Mesëm

Kapital qarkullues

Kjo kredi ploteson nevojat per likuiditet te biznesit tuaj, si: inventaret, lenda e pare, shpenzimet e papaguara, punime te stines, veglat e punes. Investime te cilat ndihmojne vazhdimesine e biznesit dhe qe kane kthyeshmeri ne afat te shkurter kohor.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 2,000,001 deri 14,000,000 LEK (deri 100,000 EUR).
Kredi deri ne 36 muaj.
Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit.
Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë.
Interesi mujor duke filluar nga 1.17% në LEK, 1.00% në EUR.
ID dhe NIPT.

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredise

ALL

Afati i kredise

muaj
ALL
ALL
muaj
muaj

Kesti mujor

ALL