Struktura Organizative

Në NOA investohemi shumë që çdo koleg, njësi, degë e strukturë të mos pengohet në aktivitetin e tyre për shkak të ngurtësive institucionale. Përpos organigramës rregulluese sipas së cilës ndahen departamentet e institucionit, i gjithë ekipi i NOA përkrah një kulture korporative të sheshtë ku çdokush, dhe në çdo kohë, mund të propozojë çdo lloj përmirësimi në arritjen e objektivëve. Ne përpiqemi të jemi fleksibël në strukturën tonë organizative duke u përshtatur në mënyrë konstante projekteve madhore të kompanisë, zhvillimeve të tregut apo risive teknologjike më të fundit.