Raporte

Për një transparencë të lartë dhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë NOA publikon informacion rreth aktivitetit të saj bazuar në raportet e mëposhtme.

 • Raporti Vjetor

  2019
Shkarko
 • Raporti Vjetor

  2018
Shkarko
 • Raporti Vjetor

  2017
Shkarko
 • Raporti Vjetor

  2016
Shkarko 


 • Raporti Vjetor

  2015
Shkarko
ERP Comparison Whitepaper - French
 • Raporti Vjetor

  2014
Shkarko
 • Raporti Vjetor

  2013
Shkarko