Kësti Fiks

Zgjidh këstin që të përshtatet, pastaj të tjerat...

Një risi për tregun financiar shqiptar, NOA është i pari institucion i që mundëson një financim çdo individi nisur nga mundësia për të përballuar këstin mujor.  Financim në çast vetëm me ID për mbulimin e nevojave personale për shuma deri në 200,000 lek. Përshtatje e shumës së kredisë dhe afatit në bazë të këstit të përzgjedhur në aplikim nga klienti. 

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 10,000 DERI NË 200,000 LEK

  • KREDI DERI NË 26 MUAJ

  • ME KËSTE FIKSE MUJORE

  • FINANCIM PA BASHKËKREDIMARRËS

  • NORME INTERESI MUJORE DUKE FILLUAR NGA 2.7% 

  • VETEM ME KARTË IDENTITETI

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta