Fast Biznes

Kredi Biznesi në çast!

Kredi me afat deri në 48 muaj (4 vite) me këste fleksibël të përshtatura sipas nevojave të klientit, për investime në makineri, linja prodhimi, pajisje, automjete pune, rregullime të ambientit të punës apo blerje të ambienteve të punës. Mundësi për financim vetëm me një ID. Procedura shumë të shpejta,në vetëm 15 minuta. 

Për të mësuar më shumë për kushtet e punës për shërbimet në NOA klikoni këtu!

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 200,000 DERI NË 1,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 48 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE/ FLEKSIBËL SIPAS CIKLIT TË BIZNESIT 

  • APROVIM I SHPEJTË  (në 15 minuta), KOLATERAL FLEKSIBËL

  • NORMË INTERESI DUKE FILLUAR NGA 21% ; NEI - 25.3% ; Komisione 0 - 3%

  • DOKUMENTACION MINIMAL

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta