Aktive qarkulluese

Ruani lirinë e veprimeve me arkën apo me inventarin tuaj...

“Kredi me afat” deri në 36 muaj (3 vite) me këste të përshtatura sipas sezonalitetit të biznesit si dhe “Kredi flex” me mundësinë per të përdorur lirshëm fondet e kredisë gjatë të gjithë periudhes 12 mujore për çdo nevoje për shtim inventari, për investime në inventar të ri, për pagesa të furnitoreve apo për parapagime të ndryshme. Mundësi për financim dhe pa kolateral. Proçedura tejet të shpejta, pa burokraci dhe të adaptuara ndaj tipologjive të çdo sipërmarrësi të vogël apo biznesi.

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 150,000 DERI NË 14,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 36 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE/ FLEKSIBËL SIPAS SEZONALITETIT

  • APROVIM I SHPEJTË, KOLATERAL FLEKSIBËL

  • NORME INTERESI MUJORE DUKE FILLUAR NGA 1.33%

  • DOKUMENTACION MINIMAL

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta