Oferta

Mbështetje financiare për fermerët që janë pjesë e Skemave Kombëtare! 

NOA, si një institucion lider me fokus kryesor fermerin e vogël, prej vitesh ofron këshillime dhe mbështetje financiare të nevojshme për çdo fermer. Të gjithë ata të cilët janë pjesë e skemave kombëtare, përfitojnë mbështetje financiare duke përfituar :

- Financim deri në 14 milion Lek
- Terma preferencial 
- Kolateral jo i domosdoshëm
- Mbyllje e pjesshme pa komisione 

 

 

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta