Kapital qarkullues

Ruani lirinë e veprimeve me të ardhurat dhe me inventarin tuaj!

Kredi me afat deri në 36 muaj (3 vite) me këste të përshtatura sipas sezonalitetit të prodhimit bujqësor apo aktivitetit të agro-biznesit, si dhe “Kredi Flex” me mundësinë për të përdorur lirshëm fondet e kredisë gjatë të gjithë periudhës 12 mujore për çdo nevojë për inpute në bujqësi dhe frutikulturë, për investime në bazë ushqimore në blegtori, për pagesa të furnitorëve apo për parapagime të ndryshme.

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 50,000 DERI NË 14,000,000 LEK

  • KREDI 12 DERI NE 36 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE/ FLEKSIBËL SIPAS SEZONALITETIT

  • APROVIM I SHPEJTË, KOLATERAL FLEKSIBËL

  • NORME INTERESI MUJORE DUKE FILLUAR NGA 1.33%

  • DOKUMENTACION MINIMAL 

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta