Agro çertifikim

Rritja e standarteve prodhuese & eksportuese të bujqësisë shqiptare!

Kredi deri ne 1.000.000 lek me afat deri në 48 muaj (4 vite) me këste fleksibël të përshtatura sipas nevojave të fermerëve/agrobizneseve me qëllim financimin e marrjes së standarteve nga ana e fermerëve apo agro-bizneseve shqiptare. Një produkt financiar unik në tregun shqiptar që synon forcimin e kapaciteteve të fermerit shqiptar duke rritur për pasojë dhe besimin e konsumatorit apo të importuesëve, për cilësine dhe sigurinë e produkteve bujqësore shqiptare. Financimi nëpërmjet një kredie të këtyre çertifikatave bujqësore synon ndër të tjera dhe uljen e ndikimit negativ konvencional të bujqesisë mbi mjedisin, por dhe adresimin e impakteve negative në shendetin e të punësuarëve në bujqësi dhe blegtori. Format e certifikimit qe mbeshteten nga ky produkt janë:

- Standarti HACCP (Hazard Analysis of Critical Points)
- Standarti ISO 22000
- GlobalGAP

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 50,000 DERI NË 1,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 48 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE/ FLEKSIBËL SIPAS SEZONALITETIT

  • PA KOLATERAL 

  • NORME INTERESI MUJORE DUKE FILLUAR NGA 1.58%

  • DOKUMENTACION MINIMAL 

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta