Vende Vakante

Për t`u njohur me pozicione të lira pune në NOA sh.a. si dhe për të aplikuar online, klikoni një nga pozicionet në listë dhe ngarkoni CV- në dhe Letrën e Motivimit, ose dergoni interesimin tuaj për të qënë pjesë e NOA-s, në adresën e e-mail: humanresources@noa.com.al

Aktualisht NOA kërkon të punësojë:

Pozicioni Qyteti Afati i Aplikimit
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Kamëz Kamëz 2021-10-26 Apliko
Oficer i Sigurisë së Informacionit Tiranë 2021-10-06 Apliko
Oficer Kredie, Dega Gjirokastër Gjirokastër 2021-10-22 Apliko
Aplikim i lirë Shqipëri 2021-12-31 Apliko