Punësohu në NOA

Për t`u njohur me pozicione të lira pune në NOA sh.a. si dhe për të aplikuar online,  klikoni një nga pozicionet në listë dhe plotësoni aplikacionin i cili përmban CV- në dhe Letrën e Motivimit.

Aktualisht NOA kërkon të punësojë:

Pozicioni Qyteti Afati i Aplikimit
Manaxher per Ruajtjen e te Dhenave dhe Raportimin Departamenti i Operacioneve 04/06/2021
Aplikim i lirë I lire 31/12/2021
Aprovues Kredie Rrjeti Individë 15/06/2021
Karriera

Na kontaktoni

Jemi të lumtur t'ju ndihmojmë për çdo kërkesë që mund të keni! Ju lutemi, kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore në:

Numrin e telefonit

+355 68 400 14 03

Adresën postare

NOA Departamenti I Burimeve Njerëzore Komuna e Parisit Rruga “Tish Daia”, Kompleksi “Kika 2”, Pallati nr. 2 Tiranë, Shqipëri