Individë

Kredia Personale

Kjo kredi ofrohet per cdo lloj investimi per qellim personal ose familjar per permiresimin e kushteve te jeteses, si investime ne mobilimin e baneses, konstruksione, pagese studimesh, blerje automjeti, etj.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 150,000 deri 2,000,000 LEK.
Kredi deri ne 60 muaj.
Me pagesa te rregullta mujore/ fleksibel sipas sezonalitetit.
Pa kolateral deri ne 1 Milion LEK.
Norma e interesit duke filluar nga 1.67% ne LEK.
Dokumentacion minimal.

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredise

ALL

Afati i kredise

muaj
ALL
ALL
muaj
muaj

Kesti mujor

ALL

*Për shuma mbi 2 Milion Lekë referojuni shërbimeve për biznese.