Individë

Kredia Personale

Kjo kredi ofrohet për çdo lloj investimi për qëllim personal ose familjar për përmirësimin e kushteve të jetesës, si investime në mobilimin e banesës, konstruksione, pagesë studimesh, blerje automjeti, etj. Për të përfituar një financim në NOA, mosha minimale e financimit është 21 vjeç.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 150,000 deri NË 3,000,000 LEK.
Kredi deri nË 60 muaj.
Me pagesa tË rregullta mujore/ fleksibËl sipas sezonalitetit.
Pa kolateral deri nË 1 Milion LEK.
Norma e interesit duke filluar nga 2% nË LEK.
Dokumentacion minimal.

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredisë

150 000 ALL

Afati i kredisë

6 muaj
2 000 000 ALL
150 000 ALL
60 muaj
1 muaj

Kësti mujor

29 053 ALL

*Për shuma mbi 2 Milion Lekë referojuni shërbimeve për biznese.

   ** Kalkulatori është jashtë funksioni për arsye                                    problemesh teknike! 

Per informacion të saktë ju lutem na kontaktoni në numrin 068 400 14 03 ose paraqituni në degën tuaj më të afërt.