Individë

Kredi Konsumatore

 • Aprovim vetëm në 10 Minuta për cdo qëllim konsumator.
 • Vetëm me një Karte Identiteti
 • 10,000 - 60,000 LEK
 • Shlyerje brenda muajit me një pagese.
 • Interes 0%.
 • Bëhu klient dhe përfito menjëherë 5% BONUS
 • Mundësi rinovimi 5 herë brenda vitit
 • Disbursim cash ne Degë
Realizoni nevojat tuaja konsumatore shpejt dhe lehtë!
 • Aprovim vetëm në 10 Minuta për cdo qëllim konsumator
 • Vetëm me një Kartë Identiteti
 • 10,000 - 150,000 LEK
 • Afat nga 2 deri në 12 muaj.
 • Zgjidhe vetë datën e këstit.
 • Interesi mujor 1.75%.
 • Bëhu klient dhe përfito menjëherë 5% BONUS
 • Disbursim cash ne Degë
*Klientët përsëritës deri në 300.000 LEK dhe deri në 24 muaj
Shpejt dhe lehtë me NOA sh.a.!

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredise

ALL

Afati i kredise

muaj
ALL
ALL
muaj
muaj

Kesti mujor

ALL

*Për shuma mbi 2 Milion Lekë referojuni shërbimeve për biznese.