Individë

Kredi Konsumatore

 • Aprovim vetëm në 10 Minuta për çdo qëllim konsumator
 • Vetëm me një Kartë Identiteti
 • 10,000 - 60,000 LEK
 • Shlyerje brenda muajit me një pagesë
 • Interes 0%
 • Bëhu klient dhe përfito menjëherë 5% BONUS
 • Mundësi rinovimi 5 herë brenda vitit
 • Disbursim cash në Degë
Realizoni nevojat tuaja konsumatore shpejt dhe lehtë!
 • Aprovim vetëm në 10 Minuta për çdo qëllim konsumator
 • Vetëm me një Kartë Identiteti
 • 10,000 - 150,000 LEK
 • Afat nga 2 deri në 12 muaj
 • Zgjidhe vetë datën e këstit
 • Interesi mujor 1.75%
 • Bëhu klient dhe përfito menjëherë 5% BONUS
 • Disbursim cash në Degë
*Klientët përsëritës deri në 300.000 LEK dhe deri në 24 muaj
Shpejt dhe lehtë me NOA sh.a.!

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredisë

10 000 ALL

Afati i kredisë

1 muaj
60 000 ALL
10 000 ALL
1 muaj
1 muaj

Kësti mujor

11 500 ALL