Individë

 • Vetëm me një ID.
 • Shuma e financimit 10,000 - 150,000 LEK
 • Afati deri në 12 muaj
 • Likujdim me pagesa fiske mujore.
 • Interesi mujor 1.75%.
 • Aprovim brenda 10 minutave


*Për klientët e përsëritur

 • Financim deri në 300,000 LEK
 • Afat maksimal deri në 24 muaj
Lexo më shumë
 • Financohen shuma nga 150,000 deri 2,000,000 LEK.
 • Vetëm ID dhe vërtetim page.
 • Afat deri në 60 muaj
 • Pa kolateral deri në 1 Milion LEK.
 • Me pagesa të rregullta mujore/ fleksibël sipas sezonalitetit.
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.67% në LEK.
Përfitoni nga kjo kredi me aprovim brenda disa orëve dhe përmirësoni kushtet e jetesës suaj!
Apliko tani