Individuals

Personal Loans

Kjo kredi ofrohet për çdo lloj investimi për qëllim personal ose familjar për përmirësimin e kushteve të jetesës, si investime në mobilimin e banesës, konstruksione, pagesë studimesh, blerje automjeti, etj. Për të përfituar një financim në NOA, mosha minimale e financimit është 21 vjeç.

General terms:

Funds are financed from 150,000 to 2,000,000 ALL.
Loans up to  60 months.
With seasonally regular monthly/flexible payments.
Without collateral up to 1 Milion ALL.
Interest rate ranging from 2% in ALL.
Minimal documentation.

Loan Calculator

Loan amount

150 000 ALL

Loan term

6month
2 000 000 ALL
150 000 ALL
60 month
1 month

Monthly Installment

29 053 ALL

*For amounts over 2 Million ALL refer to business products.

   ** Kalkulatori është jashtë funksioni për arsye                                    problemesh teknike! 

Per informacion të saktë ju lutem na kontaktoni në numrin 068 400 14 03 ose paraqituni në degën tuaj më të afërt.