Latest News from NOA

December 2020

Historia frymëzuese e djalit të ri që ktheu pasionin e tij në një biznes të suksesshëm

December 2020

Komunikim për publikun

November 2020

MARKETINGU DIGJITAL : NJË ALTERNATIVË PËR TË ZHVILLUAR BIZNESIN EDHE NË PERIUDHË PANDEMIE

October 2020

#NOAkëshillon > Teknologjitë e reja në mbështetje të fermerëve

October 2020

Kredimit i Zgjuar

September 2020

Trinomi Bashkëpunimit, një Histori Suksesi në Xarrë dhe Konispol

September 2020

Menaxhimi i Riskut Klimaterik në Pemtari #NOAkëshillon - artikull këshillimi për fermerët në bashkëpunim me ekspertë të fushës

September 2020

#ZgjidhShqipërinë #ZgjidhBiznesin ZgjidhBujqësinë #ZgjidhFamiljen #Zgjidh të investosh këtu

June 2020

Financim & këshillim financiar për shërbimet agro-teknike cilësore në pemtari dhe mekanika bujqësore

May 2020

Covid19 / Albana Pelinku - NOA : Rreziqet financiare për biznesin e vogël & fermerin, një këndvështrim nga mikrofinanca

May 2020

Blerina Krantja - Our collegues, our most valuable asset !

May 2020

Gjithçka që financimi i ekonomisë të mos ndalojë - një dëshmi nga Drejtorja e Rekuperimit, A.Elezi

May 2020

Covid-19 / Klodi Berberi: Here is how technological investments helped the financial institution NOA to quickly adapt to the needs of customers in this time of pandemic!

May 2020

# NOA_Our_Home - For our staff, "next to you" is not just a slogan

May 2020

Covid-19 / Herjola Spahiu: We believe NOA’s strategy in support of the Albanian economy and our clients during the pandemic crisis, succeeded

April 2020

Paguani këstin tuaj pranë çdo pike EasyPay!

April 2020

Covid-19 : Strategjia e institucionit financiar NOA në mbështetje të ekonomisë.

April 2020

Njoftim mbi proçedurat për shtyrjen e kredive ekzistuese apo për financime të reja

April 2020

Financimet tona për ekonominë nuk do të ndërpriten në asnjë moment - Njoftim i NOA sh.a. në kuadër të pandemisë së Covid-19 !

March 2020

Institucioni mikrofinanciar NOA në mbështetje të përfshirjes së rinisë në aktivitete bujqësore