Elda Toro

Mbi 21 vite përvojë në Auditim Financiar, Menaxhim dhe Kontroll në sektorin financiar, ofrimin e shërbimeve për klientë ndërkombëtarë dhe vendas përfshirë auditimin e pasqyrave financiare të IFRS/ IAS, due diligence dhe këshillim kryesisht në shërbimet publike, ndërtim, retail si dhe banka dhe telekomunikacion.

Pas 20 vite përvojë të thellë financiare dhe auditim, zj. Toro iu bashkua NOA si Drejtor i Auditimit të Brendshëm, në janar 2019, me fokus kryesor në ofrimin e një shërbimi të pavarur dhe të koordinuar të inspektimit operacional për të gjitha fushat e biznesit, me qëllim evidentimin dhe raportimin e të gjitha fushat të mos përputhshmërisë dhe ekspozimit, dhe kryerjen e rekomandimeve për ndryshime. Menaxhimi i partnerëve të jashtëm dhe koordinimi i auditimit të jashtëm.

2012 - 2018 Zj. Toro ju bashkua "Final", një institucion mikrofinanciar në rolin e Drejtoreshës së Financës, ku ajo zhvilloi departamentin e financës për më shumë se 6 vite, duke siguruar përputhshmëri me kërkesat e rregullatorëve dhe auditorëve duke u fokusuar në krijimin e të gjitha politikave dhe procedurave të nevojshme për të menaxhuar risqet dhe kontrollet financiare.

1999 - 2011 Ajo filloi karrierën e saj të hershme në Deloitte Albania si asistente e auditimit dhe vazhdoi më vonë në PricewaterhouseCoopers Albania. Gjatë viteve, ajo është promovuar në disa pozicione të larta si Menaxher i Auditit dhe Konsulencës në shërbime këshilluese dhe audituese, në të dy kompanitë.

Zj. Toro u diplomua në "Financë dhe Bankë" nga Universiteti i Tiranës, në 1999. Aktualisht mban Certifikatën e Anëtarësisë në Shoqatën e Kontabilistëve të Certifikuar, Mbretëri e Bashkuar - ACCA.